UBEHAGELIG FAKTA OM INNENDØRS-GENERASJONEN


Vi bruker 90 % av tiden vår innendørs, med for lite dagslys og frisk luft. Vi tenker ikke lenger på det – men forskning har vist at dette kan gå ut over både helse og livskvalitet.

Vi er innendørsgenerasjonen. Vi har selv ansvar for å ta vare på helsen vår.

Se filmen


INNELUFTEN KAN VÆRE FEM GANGER MER FORURENSET ENN LUFTEN UTENDØRS

Nesten uansett hvor du bor, vil det være bedre å åpne et vindu og slippe inn frisk luft enn å puste i innestengt luft.

DAGSLYS KAN ØKE BARNAS LÆRINGSEVNE MED OPPTIL 15 %

Forskning viser at godt lys i klasserommet bidrar til mer effektiv læring. Det er all grunn til å tro at det samme gjelder i hjemmet og på arbeidsplassen.

HVA KAN JEG GJØRE?

Det finnes mange ting du kan gjøre for å få bedre luft og mer dagslys hjemme. Noen løsninger er svært enkle. Andre krever mer tid, men bidrar til gjengjeld til store forbedringer på lang sikt.

FUKT OG MUGG I HJEMMET ØKER RISIKOEN FOR Å UTVIKLE ASTMA MED 40 %

Dårlig kvalitet på inneluften kan forårsake
 eller forverre luftveisproblemer og allergi.

BARNEROMMENE ER OFTE MEST FORURENSET

Giftige partikler, CO2 fra utåndet luft – barnerommene har ofte den høyeste konsentrasjonen av skadelig stoffer i hjemmet.

MANGEL PÅ DAGSLYS GJØR 15 % AV OSS TRISTE

Kunstig lys gir aldri samme effekt som dagslys. Vi trenger sollys for å føle oss friske og sunne.

KUNNSKAP ER IKKE NOK


Alle bør tenke gjennom hvordan vi har det innendørs. Fra enkeltpersoner til arkitekter, fra bedrifter til myndigheter – vi har et felles ansvar for å sørge for at det er sunt å være og vokse opp i hjemmene våre.


Hvorfor bryr vi oss?

I over 75 år har vi jobbet med å forbedre folks livskvalitet ved å bidra til at hjem og arbeidsplasser får nok lys og frisk luft.
Selv om forskning bekrefter helsefordelene, er det fremdeles langt igjen før vi erkjenner at frisk luft ikke bare er positivt, men faktisk helt nødvendig.
Vi står heldigvis ikke alene i dette arbeidet. Vi samarbeider med andre store aktører i den globale bygg- og anleggsbransjen om å skape bedre hjem. Løsningene våre kan ikke løse alle problemer som innendørsgenerasjonen står overfor, men vi kan vise vei.