LØSNINGEN: EN NY TILNÆRMING TIL LIVET INNENDØRS


Vi har klart å isolere oss fra usikkerheten og ubehaget i naturen, men disse forbedringene har en alvorlig skyggeside.


Vi tilbringer 90 % av tiden vår innendørs, og hjemmene våre er så godt isolert at de slipper inn for lite frisk luft og dagslys. I dag bor 84 millioner europeere i bygninger som har så mye mugg og fukt at de utgjør en mulig risiko for beboernes fysiske og mentale velvære. Den dårlig inneluften som følger av dette, kan forårsake mange ulike sykdommer, fra hodepine og såre øyne til allergi og astma – og enda verre konsekvenser. Folk har 40 % større sjanse for å få astma når de bor i et hjem med mye fukt og mugg. 

Mangel på direkte sollys kan forårsake helseproblemer som D-vitaminmangel, noe som igjen kan føre til tretthet, utmattelse og nedstemthet. Eksperter anslår at opptil 30 % av verdens befolkning lider av ulike grader av sesongavhengig depresjon, eller vinterdepresjon. Selv om den nøyaktige årsaken fortsatt er usikker, knyttes vinterdepresjon ofte til mangel på sollys.
Hvis vi ikke gjør noe, kommer disse problemene bare til å bli verre. Alle bør tenke gjennom hvordan vi har det innendørs. Fra enkeltpersoner til arkitekter, fra bedrifter til myndigheter – vi har et felles ansvar for å sørge for at det er sunt å være og vokse opp i hjemmene våre. Vi er nødt til å begynne å bygge annerledes – og leve annerledes.

Noen løsninger er enkle, andre er mer krevende, og noen krever store forandringer i samfunnet. Men vi kan klare det – om vi handler nå og i fellesskap.

VEIEN TIL ET SUNNERE INNEMILJØ

I over 75 år har vi jobbet med å forbedre folks livskvalitet ved å bidra til at hjem og arbeidsplasser får nok lys og frisk luft. Selv om forskning bekrefter helsefordelene, er det fremdeles langt igjen før vi erkjenner at frisk luft ikke bare er positivt, men faktisk helt nødvendig.
Vi står heldigvis ikke alene i dette arbeidet. Vi samarbeider med andre store aktører i den globale bygg- og anleggsbransjen om å skape bedre hjem. Vi har ikke løst alle problemer som innendørsgenerasjonen står overfor, men løsningene våre kan vise vei.


INNELUFTEN KAN VÆRE FEM GANGER MER FORURENSET ENN LUFTEN UTENDØRS

Nesten uansett hvor du bor, vil det være bedre å åpne et vindu og slippe inn frisk luft enn å puste i innestengt luft.

MANGEL PÅ DAGSLYS GJØR 15 % AV OSS TRISTE

Kunstig lys gir aldri samme effekt som dagslys. Vi trenger sollys for å føle oss vitale og sunne.