DAGSLYSETS SKJULTE KRAFT


Dagslys øker ikke bare trivselen. Dagslys i tilstrekkelige mengder har vist seg å ha en gunstig effekt på barn, både fysisk og mentalt.


En fransk studie fra 2012 som omfattet over 2000 barn fra hele Europa, viste at mengden dagslys i et klasserom kunne forbedre elevenes resultater på matematikk- og logikkoppgaver med opptil 15 %. En kombinasjon av sydvendte vinduer og effektiv solskjerming gjorde at barna ble gladere og mer produktive.

Disse funnene gir en klar indikasjon på at det både er nødvendig og nyttig å gi barn tilgang til nok dagslys. For foreldre kan slik kunnskap inspirere til å omorganisere bomiljøet og finne nye måter og steder hvor de kan tilbringe tid med barna sine.

SYMPTOMER

I den digitale underholdningens tidsalder kan det være vanskelig for unge å sette pris på helt enkle gleder, som for eksempel å nyte sollyset. Faktum er likevel at mangelen på tilstrekkelig direkte og indirekte dagslys kan føre til D-vitaminmangel, forstyrre barnets døgnrytme og påvirke humøret og konsentrasjonsevnen deres.

LØSNINGER

Det finnes noen enkle og praktiske ting du kan gjøre for å sikre at barna får det dagslyset som de trenger.

1.


Åpne huset

Fyll hjemmet med så mye dagslys som mulig. Ideelt sett bør gardinene og persiennene være helt åpne i timene med dagslys. Hvis barnet har en leksepult eller et bord, bør dette flyttes så tett inntil et vindu som mulig.

2.


Finn den riktige retningen

En forutsetning for at kroppen vår skal bli synkronisert med en 24-timers rytme med søvn, arbeid og fritidsaktiviteter, er at den får riktig mengde med dagslys og mørke. Dette gjelder også for barn. Barnas soverom bør helst ligge vendt mot morgensolen i øst. Dette er særlig viktig for ungdommer og unge voksne, som har en forsinket biologisk klokke og dermed ofte problemer med å komme seg opp om morgenen. Dessuten er det viktig at gardinene og persiennene stenger så mye lys som mulig ute om kvelden og natten.

3.


Ut i det fri

Oppmuntre barna til å gå ut og leke når de kan. I tillegg til den fysiske gevinsten ved aktivitet er de fleste forskere enige om at mellom 30 minutter og to timer med dagslys per dag gjør godt for det mentale velværet.

DET STORE BILDET

I tillegg til å etablere nye hverdagsrutiner bør du benytte anledningen til å gjøre grunnleggende endringer for innendørsmiljøet hjemme. Vi tilbringer 90 % av tiden vår innendørs – og to tredjedeler av denne tiden tilbringer vi i hjemmene våre. Derfor bør du starte hjemme når du skal gjøre forbedringer innendørs.

 

Fyll rommene med dagslys

Tenk etter hvordan du kan få utemiljøet inn i hjemmet ved å slippe inn mer dagslys. De fleste av oss bor og jobber i urbane miljøer og har til en viss grad fjernet oss fra naturen. Se etter vinduer og dører som bidrar til å øke mengden av dagslys i rommet. Husk at du får mer lys fra et takvindu sammenlignet med vinduer i veggene.

Få mer plass, dagslys og frisk luft 

Å utvide arealet i boligen er svært gunstig for innendørslivet. Du kan vurdere å renovere eller utvide loftet, og velg løsninger som gir mer dagslys og frisk luft.

Flytting

Når du ser etter ny bolig, bør du huske på at det kan være forhold ved gamle boliger som kan påvirke inneklimaet. Husk for eksempel å sjekke at det kommer nok dagslys inn gjennom vinduene. Hvis det ikke gjør det, bør du vurdere å sette inn flere vinduer eller dører. Når du skal pusse opp, kan det dessuten være lurt å velge maling med lyse farger. Dette skaper flater som i større grad reflekterer lyset innendørs.


BARNEROMMENE ER OFTE MEST FORURENSET

Giftige partikler, CO2 fra utåndet luft – barnerommene har ofte den høyeste konsentrasjonen av skadelig stoffer i hjemmet.

HVA KAN JEG GJØRE?

Det finnes mange ting du kan gjøre for å få bedre luft og mer dagslys hjemme. Noen løsninger er svært enkle. Andre krever mer tid, men bidrar til gjengjeld til store forbedringer på lang sikt.