INNELUFTEN ER VERRE ENN DU TROR


Inneluften kan være over fem ganger mer forurenset enn luften utendørs. Å leve i innestengt luft kan forårsake fysiske helseproblemer som blant annet kløende øyne, hodepine, søvnforstyrrelser, astma og allergi.


Inneluften blir forurenset av mange ulike kilder. Det handler for eksempel om overskudds-CO2, matpartikler fra matlaging, hår fra kjæledyr og fukt fra baderom, dusjer og vaskemaskiner. 65 % av alle europeere tørker klær innendørs minst én gang i uken, noe som gir fra seg fukt. En gjennomsnittlig familie produserer i snitt ti liter med væske hver dag. Studier har vist at det ofte er barnas rom som er mest forurenset i hjemmet. 45 % av alle barnesoverom har mye for høyt CO2-innhold på grunn av mangelfull ventilasjon.

SYMPTOMER

Hvis du har vedvarende fysiske symptomer som nysing, rennende nese, røde øyne og hodepine som synes å bli bedre når du ikke er hjemme, kan dette skyldes dårlig inneklima. Aktiviteter som matlaging, rengjøring og bading tilfører inneluften fuktighet, noe som kan føre til vekst av muggsopp, som igjen kan forårsake helseproblemer. Jo mer aktivitet som foregår i et rom, desto mer støv og andre partikler virvles ut i luften.

LØSNINGER

Skal du forbedre luftkvaliteten innendørs, må du først akseptere og forstå omfanget av problemet. Det kan være motiverende å huske disse enkle tiltakene for å skape renere luft.

1.


Bruk mer enn ett vindu til å lufte ut

Inneluften inneholder gasser, partikler, biologisk avfall og vanndamp, og alt dette representerer potensiell helsefare. Det anbefales at du lufter ut hjemmet tre til fire ganger om dagen – med mer enn et vindu åpent – i minst ti minutter om gangen. Luft dessuten ut soverommet før du legger deg, og når du har stått opp om morgenen.

2.


Rengjør og luft tepper

Eller enda bedre: Kvitt deg med dem. Tykke tepper og møbler som for eksempel gamle sofaer er et eldorado for støvmidd og bakterier.

3.


Reduser forekomsten av fukt

Prøv å tørke klærne utendørs. De gir fra seg fuktighet, noe som kan føre til fremvekst av helseskadelig muggsopp. Av samme grunn bør du sørge for at badet er godt ventilert. Hvis du ikke kan tørke klær ute, bør du åpne et vindu i nærheten av klestørken, slik at noe av fukten som blir avgitt, kan transporteres ut.

DET STORE BILDET

I tillegg til å etablere nye hverdagsrutiner bør du benytte anledningen til å gjøre grunnleggende endringer for innendørsmiljøet hjemme. Vi tilbringer 90 % av tiden vår innendørs – og to tredjedeler av denne tiden tilbringer vi i hjemmene våre. Derfor bør du starte hjemme når du skal gjøre forbedringer innendørs.

 

Fyll rommene med dagslys

Tenk etter hvordan du kan bringe utemiljøet inn i hjemmet. De fleste av oss bor og jobber i urbane miljøer og har til en viss grad fjernet oss fra naturen. Selv et enkelt tiltak som potteplanter – som er kjent for å rense luften – kan forbedre innemiljøet. Du kan også tenke over hvordan du kan få bedre utsikt ved å bruke vinduer og dører på en smart måte.

Få mer plass, dagslys og frisk luft 

Å utvide arealet i boligen er svært gunstig for innendørslivet. Du kan vurdere å renovere eller utvide loftet, og velg løsninger som gir mer dagslys og frisk luft.

Flytting

Når du ser etter ny bolig, bør du huske på at det kan være forhold ved gamle boliger som kan påvirke inneklimaet. Sjekk for eksempel at alle vinduer virker og kan åpnes helt opp, særlig på kjøkkenet og badet. Når du skal pusse opp, kan det dessuten være lurt å velge maling med lyse farger. Dette skaper flater som i større grad reflekterer lyset innendørs.


FUKT OG
MUGG I HJEMMET ØKER
RISIKOEN FOR Å UTVIKLE ASTMA MED 40 %

Dårlig kvalitet på inneluften kan forårsake eller forverre luftveisproblemer og allergi.

HVA KAN JEG GJØRE?

Det finnes mange ting du kan gjøre for å få bedre luft og mer dagslys hjemme. Noen løsninger er svært enkle. Andre krever mer tid, men bidrar til gjengjeld til store forbedringer på lang sikt.