PRISEN Å BETALE FOR DÅRLIG INNELUFT


I dag lever 84 millioner europeere i bygninger med fukt eller muggsopp, noe som øker risikoen for at de skal utvikle luftveissykdommer og livslang allergi.


Miljøer med fukt og muggsopp kan øke risikoen for å utvikle astma med 40 %. En europeisk studie viste at 2,2 millioner europeere har astma som en direkte følge av at de bor i bygninger med mye fukt eller muggsopp. Damp kan dessuten fremkalle allergiske reaksjoner. Det finnes egentlig bare én langsiktig løsning på problemene med dårlig inneklima – å skifte ut innestengt luft med frisk luft. Likevel lufter nesten 6 av 10 for lite i hjemmene sine.

SYMPTOMER

De tydeligste symptomene på astma er kortpustethet og pustevansker, men det finnes også andre signaler man bør være obs på. Både en følelse av stramhet i brystet, hvesing – en pipende lyd i brystet når du puster, særlig når du puster ut – og kronisk hoste, særlig om natten eller under trening, kan være tegn på astma.

LØSNINGER

Her er tre enkle, men effektive ting du kan gjøre for å forbedre luftkvaliteten på barnas rom. Jo flinkere du er til å skape rutine av det, jo bedre resultat oppnår du.

1.


Bruk mer enn ett vindu til å lufte ut

Inneluften inneholder gasser, partikler, biologisk avfall og vanndamp, og alt dette representerer potensiell helsefare. Det anbefales at du lufter ut hjemmet tre til fire ganger om dagen – med mer enn et vindu åpent – i minst ti minutter om gangen. Luft dessuten ut soverommet før du legger deg, og når du har stått opp om morgenen.

2.


Rengjør og luft tepper

Eller enda bedre: Kvitt deg med dem. Tykke tepper og møbler som for eksempel gamle sofaer er et eldorado for støvmidd og bakterier.

3.


Reduser forekomsten av fukt

65 % av europeere tørker klær innendørs minst én gang i uken – og det er en uvane. Klær som tørker, gir fra seg vanndamp, som igjen kan føre til skadelig muggsopp og fukt i hjemmet. Tørk derfor klærne dine et annet sted om du har mulighet til det. Hvis du ikke kan tørke klær ute, bør du åpne et vindu i nærheten av klestørken, slik at noe av fukten som blir avgitt, kan transporteres ut. Av samme grunn bør du sørge for at badet og kjøkkenet er godt ventilert.

DET STORE BILDET

I tillegg til å etablere nye hverdagsrutiner bør du benytte anledningen til å gjøre grunnleggende endringer for innendørsmiljøet hjemme. Vi tilbringer 90 % av tiden vår innendørs – og to tredjedeler av denne tiden tilbringer vi i hjemmene våre. Derfor bør du starte hjemme når du skal gjøre forbedringer innendørs.

 

Fyll rommene med dagslys

Tenk etter hvordan du kan bringe utemiljøet inn i hjemmet. De fleste av oss bor og jobber i urbane miljøer og har til en viss grad fjernet oss fra naturen. Selv et enkelt tiltak som potteplanter – som er kjent for å rense luften – kan forbedre innemiljøet. Du kan også tenke over hvordan du kan få bedre utsikt ved å bruke vinduer og dører på en smart måte.

Få mer plass, dagslys og frisk luft 

Å utvide arealet i boligen er svært gunstig for innendørslivet. Du kan vurdere å renovere eller utvide loftet, og velg løsninger som gir mer dagslys og frisk luft.

Flytting

Når du ser etter ny bolig, bør du huske på at det kan være forhold ved gamle boliger som kan påvirke inneklimaet. Sjekk for eksempel at alle vinduer virker og kan åpnes helt opp, særlig på kjøkkenet og badet. Når du skal pusse opp, kan det dessuten være lurt å velge maling med lyse farger. Dette skaper flater som i større grad reflekterer lyset innendørs.


INNELUFTEN KAN VÆRE FEM GANGER MER FORURENSET ENN LUFTEN UTENDØRS

Nesten uansett hvor du bor, vil det være bedre å åpne et vindu og slippe inn frisk luft enn å puste i innestengt luft.

HVA KAN JEG GJØRE?

Det finnes mange ting du kan gjøre for å få bedre luft og mer dagslys hjemme. Noen løsninger er svært enkle. Andre krever mer tid, men bidrar til gjengjeld til store forbedringer på lang sikt.