VÅRE KJÆRESTE ER MEST SÅRBARE


Barn er særlig sårbare for dårlig inneklima fordi lungene og hjernene deres ennå ikke er fullt utviklet.


Luften på barnerommene er ofte mest forurenset. I tillegg til giftige partikler fra ulike kilder i hjemmet slippes det ut potensielt skadelige stoffer fra de mange lekene og elektroniske apparatene vi ofte finner på barnerom. En nylig dansk undersøkelse viste at barnerommene hos rundt halvparten av familiene som var med på undersøkelsen, hadde høyere konsentrasjon av CO2 om natten enn det som var anbefalt. Rundt hvert fjerde rom hadde tre ganger så mye CO2 som anbefalt.

SYMPTOMER

Luftforurensning og høyt CO2-nivå kan forårsake problemer som hodepine, søvnforstyrrelser, utmattelse og konsentrasjonsvansker. Dårlig inneklima kan være spesielt skadelig for barna, siden de fremdeles utvikler seg og puster raskere enn voksne.

LØSNINGER

Her er noen enkle tiltak som bidrar til å redusere CO2-nivået og forbedre inneklimaet på barnerom.

1.


Bruk mer enn ett vindu til å lufte ut

Inneluften inneholder gasser, partikler, biologisk avfall og vanndamp, og alt dette representerer potensiell helsefare. Det anbefales at du lufter ut hjemme tre til fire ganger om dagen i minst ti minutter om gangen. Luft ut barnas soverom om morgenen, mens de leker, og før de legger seg om kvelden.

2.


Problematisk plast

Når plast varmes opp, kan de avgi giftige gasser. Pass derfor på at barnas plastleker ikke ligger i direkte sollys. Dessuten bør plastleker ikke ligge på gulvet hvis du har installert gulvvarme. I henhold til EU-forordninger bør du fjerne alle plastleker fra før 2007, ettersom det er oppdaget at disse kan inneholde forbudte kjemikalier. Hvis du har plass til det, bør du oppmuntre barna til å leke andre steder enn bare på barnerommet. Dette vil bidra til å redusere mengden potensielt skadelige forurensningsstoffer i luften. Visse planter kan også bidra til å forbedre inneklimaet ved å fange opp overskudds-CO2.

3.


Få bort fuktighet – vinn over midden

65 % av europeere tørker klær innendørs minst én gang i uken – og det er en uvane. Klær som tørker, gir fra seg vanndamp, som igjen kan føre til skadelig muggsopp og fukt i hjemmet. Tørk derfor klærne dine et annet sted om du har mulighet til det. Av samme grunn bør du sørge for at badet er godt ventilert. Og støvmidd elsker senger, så bytt sengetøy ofte. Vurder også å skifte madrass og puter, hvis du har hatt dem lenge. En vanlig brukt madrass kan ha mellom 100 000 og 10 millioner midd, og 10 % av vekten til en to år gammel pute kan bestå av døde midd og avføringen deres. 

DET STORE BILDET

I tillegg til å etablere nye hverdagsrutiner bør du benytte anledningen til å gjøre grunnleggende endringer for innendørsmiljøet hjemme. Vi tilbringer 90 % av tiden vår innendørs – og to tredjedeler av denne tiden tilbringer vi i hjemmene våre. Derfor bør du starte hjemme når du skal gjøre forbedringer innendørs.

 

Fyll rommene med dagslys

Tenk etter hvordan du kan bringe utemiljøet inn i hjemmet. De fleste av oss bor og jobber i urbane miljøer og har til en viss grad fjernet oss fra naturen. Selv et enkelt tiltak som potteplanter – som er kjent for å rense luften – kan forbedre innemiljøet. Du kan også tenke over hvordan du kan få bedre utsikt ved å bruke vinduer og dører på en smart måte.

Få mer plass, dagslys og frisk luft 

Å utvide arealet i boligen er svært gunstig for innendørslivet. Du kan vurdere å renovere eller utvide loftet, og velg løsninger som gir mer dagslys og frisk luft.

Flytting

Når du ser etter ny bolig, bør du huske på at det kan være forhold ved gamle boliger som kan påvirke inneklimaet. Sjekk for eksempel at alle vinduer virker og kan åpnes helt opp, særlig på kjøkkenet og badet. Når du skal pusse opp, kan det dessuten være lurt å velge maling med lyse farger. Dette skaper flater som i større grad reflekterer lyset innendørs.


DAGSLYS KAN ØKE BARNAS LÆRINGSEVNE MED OPPTIL 15 %

Forskning viser at godt lys i klasserommet bidrar til mer effektiv læring. Det er all grunn til å tro at det samme gjelder i hjemmet og på arbeidsplassen.

HVA KAN JEG GJØRE?

Det finnes mange ting du kan gjøre for å få bedre luft og mer dagslys hjemme. Noen løsninger er svært enkle. Andre krever mer tid, men bidrar til gjengjeld til store forbedringer på lang sikt.